• Imprimeix

Convocatòries PERIS 2016-2020

L'AQuAS, a través de l'àrea de Recerca, és l’encarregada de gestionar l'avaluació de les convocatòries d'ajuts en recerca i innovació del Pla estratègic de recerca i innovació en salut (PERIS) 2016-2020.

El PERIS, aprovat pel Govern el juny del 2016, és un instrument de planificació i coordinació que defineix les línies generals de la recerca i innovació en salut del Departament de Salut per als propers anys. El Pla contempla una convocatòria anual específica d'ajuts de la recerca per valor de més de 20 milions d’euros en tres anys.

Les convocatòries són de concurrència competitiva pública per tal de garantir la màxima transparència en l'adjudicació de recursos entre els diferents actors.

El procés d’avaluació ex-ante permet una gestió eficaç i eficient dels recursos pressupostaris. L'assignació de fons públics i la selecció de les propostes finançades es fa tenint en compte criteris cientificotècnics que responen als principis de concurrència competitiva i d'avaluació transparent. L'avaluació es realitza en comissions tècniques d'avaluació independents.

En una segona fase, el sistema d'avaluació de la recerca i innovació en salut (SARIS) també té com a objectiu reforçar el seguiment cientificotècnic i l’economicofinancer ex post de totes les actuacions, per recollir i analitzar els resultats, els impactes i les disfuncions de les diferents actuacions englobades en el marc del PERIS.

En aquest marc, la Central de Resultats de recerca elabora informes anuals basats en criteris objectius i mètriques acceptades internacionalment com a indicadors de l’impacte real en la millora dels processos assistencials i de millora de salut de la població.

Informació relacionada

La qualitat i rigor del procés d’avaluació requereix d’avaluadors amb una elevada participació i dedicació a l’hora de seleccionar les millors propostes i l’òptima inversió dels recursos públics. En aquest sentit, l'AQuAS disposa d’una base de dades d’investigadors, tecnòlegs i gestors externs amb un nivell alt d'experiència en algun dels camps de la convocatòria en curs.

Per formar part de la base de dades d’avaluadors per avaluar el PERIS, envieu un correu electrònic a recerca.aquas@gencat.cat amb la vostra experiència en processos d'avaluació i, en particular, en panells d’experts, el vostre interès per ser avaluador del PERIS i el vostre camp d’expertesa.

L'edició del 2016 ha desplegat quatre accions instrumentals que han permès:

  • Incorporar científics als grups de recerca dels centres sanitaris.
  • Facilitar la dedicació de la recerca de professionals sanitaris dels hospitals i centres d’atenció primària.
  • Posar en marxa projectes de recerca orientats a necessitats de salut de la ciutadania.
  • Implantar accions ambicioses de recerca dirigides a abordar grans problemes de salut de la població.


L'objectiu de la convocatòria del 2016 va ser prioritzar l'impuls del talent i l'ocupabilitat i programes de coneixement d'excel·lència.

Aquesta primera convocatòria va aplegar prop de mig miler de propostes que van ser avaluades per una quarantena d'experts independents.

D’entre aquest mig miler de propostes, finalment se n’han elegit un total de 183 pel seu nivell d'excel·lència la qual cosa beneficia a més de 200 equips de recerca.

Informació relacionada

Data d'actualització:  05.05.2017