• Imprimeix

Programa d'Innovació i Suport a l'Àmbit del Medicament (PISAM)

El Programa d'Innovació i Suport a l'Àmbit del Medicament (PISAM) de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) es va crear l'any 2012 per encàrrec de la Gerència de Farmàcia i del Medicament del Servei Català de la Salut-CatSalut. 

El PISAM té l'objectiu de contribuir a augmentar la qualitat i garantir la seguretat de l'atenció sanitària que rep la ciutadania a Catalunya, mitjançant actuacions específicament adreçades a millorar l'ús dels medicaments. 

El PISAM treballa per facilitar la presa de decisions del CatSalut en matèria de prestació farmacèutica, dissenyant i proporcionant noves eines de suport adreçades a millorar les decisions en matèria de finançament, compra de serveis i avaluació de resultats (clínics, qualitat de vida i econòmics) vinculats a la terapèutica farmacològica.

Per assolir aquest objectiu el PISAM desenvolupa tasques relacionades amb:

  • L'avaluació de medicaments i l'elaboració de recomanacions farmacoterapèutiques.
  • L'estandardització d'indicadors assistencials.
  • El disseny d'eines de suport a la presa de decisions basades en les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC).
  • El desenvolupament de nous sistemes d'informació sanitària específics per l'àrea de farmàcia.

 

Aquestes tasques es tradueixen en les principals línies estratègiques i projectes del PISAM:

Consell Assessor de Medicaments i d'Atenció Primària i Comunitària - CAMAPC

Programa d'harmonització farmacoterapèutica de medicaments en l'àmbit de l'atenció primària i comunitària (PHF-APC)

Comitè d'Avaluació de Medicaments d'Utilització Hospitalària - CAMUH

Programa d'avaluació, seguiment i finançament dels tractaments d'alta complexitat (PASFTAC)