L'mHealth o Mobile Health (en català mSalut o salut mòbil) s’engloba dins del concepte d’eHealth (també Electronic Health, eSalut o salut electrònica).

L’OMS descriu l'mHealth com la pràctica mèdica i de salut pública amb el suport de dispositius mòbils, com els telèfons i aplicacions mòbils, dispositius de monitoratge de pacients, assistents digitals personals (PDA), i altres dispositius inalàmbrics.

L'mHealth té el potencial de canviar la manera de proveir els serveis sanitaris i incrementar l’eficiència i cost-efectivitat de l’atenció sanitària. Per altra banda, alguns autors destaquen l'mHealth com un mitjà per empoderar els pacients i per afavorir l’autocura o self-management. Tanmateix, malgrat l’elevat nombre d’aplicacions relacionades amb l'mHealth que hi ha al mercat, la immensa majoria no han estat ni són avaluades en termes de risc, beneficis, de despeses, d’impacte social, d’impacte en la organització ni respecte als aspectes ètics ni legals.

Definir un marc per l’avaluació de l’impacte de les aplicacions de telèfons mòbils i altres suports digitals.

  1. Revisió de la literatura, per tal de conèixer els models d’avaluació existents. Els resultats es discutiran amb grups d’experts a nivell nacional i internacional, així com amb potencials usuaris.
  2. Definició del model d’avaluació, en base a les dimensions de l’avaluació de tecnologies sanitàries (tecnològica, mèdica, econòmica, organitzativa, social, ètica i legal, transferència i escalabilitat).
  3. Disseminació del model final d’avaluació de mHealth, a nivell de Catalunya i a nivell internacional.
  • Elaboració d'un informe tècnic.
  • Presentacions i elaborar publicacions científiques per donar a conèixer els resultats del projecte.
  • Reforçar els vincles amb altres institucions nacionals i internacionals.

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)

Elisa Puigdomènech: epuigdomenech@gencat.cat
Cari Almazan: calmazan@gencat.cat
Mireia Espallargues: mespallargues@gencat.cat

Aquest projecte es realitza en col·laboració amb el Mobile World Capital Barcelona (MWC).

Data d'actualització:  06.02.2017