• Imprimeix

Descripció de la tecnologia

Al projecte Registre d'Artroplàsties de Catalunya (RACat) participen més de 50 centres del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT).

Els centres privats estan convidats a participar-hi i es preveu la seva incorporació de forma gradual. Els centres envien la informació al RACat a través del Portal d'Aplicacions del CatSalut. Aquest enviament es fa mitjançant un procés de comunicació en web Services o bé introduint directament les dades a l'aplicació (a petició del proveïdor també es podrà fer càrrega de fitxers amb format XML).

La informació que els centres han d'enviar al RACat consisteix en dades identificatives del pacient, de l'episodi assistencial, de la pròtesi (nom del fabricant, número de referència i número de lot de cada component de la pròtesi) i característiques de la intervenció i tècnica quirúrgica (full quirúrgic RACat).

El full quirúrgic, dissenyat des del RACat, ha estat consensuat per la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (SCCOT), i s’ha incorporat al sistema d’informació del RACat amb data 15/11/2013.  

De forma periòdica, des de l'AQuAS es revisa la qualitat de la informació enviada al RACat; els errors detectats es comuniquen al Grup Tècnic RACat de cada centre per a la seva esmena. Aquests errors també es poden consultar online a l’aplicació RACat.

A més, a cada centre s’envia un informe personalitzat amb l'anàlisi de les dades enviades, i de forma anonimitzada, comparades amb les dades del conjunt del RACat (benchmarking). Aquests informes periòdics de seguiment, tenen per objectiu:

  • Descriure les dades enviades al RACat en termes de qualitat i d’exhaustivitat de la informació de les artroplàsties i la seva evolució en el temps.
  • Descriure les característiques dels pacients amb una artroplàstia primària, la causa de la intervenció, la durada de l’estada així com el tipus d’artroplàstia, la tècnica de fixació i el model de les pròtesis implantades.
  • Descriure el nombre de revisions i el motiu de revisió, i analitzar la supervivència de les pròtesis a 1, 3 i 5 anys de tots els centres, així com la variabilitat en la pràctica assistencial entre centres.


La difusió dels resultats del RACat es fa a través dels informes que s’envien periòdicament a cada centre, de la publicació del RACat Informatiu, dels informes anuals i publicacions científiques, així com en presentacions dutes a terme en els hospitals, el Consell plenari del RACat i en congressos nacionals i internacionals.  

A l’apartat “Resultats” d’aquest projecte es poden consultar els resultats globals del RACat per a tot el període d’estudi.  Aquests resultats, que actualment es presenten en format .pdf, en breu estaran disponibles en una plataforma dinàmica que permetrà interactuar amb les dades.

Data d'actualització:  14.01.2014