• Imprimeix

Guies de pràctica clínica

Les guies de pràctica clínica són recomanacions desenvolupades de manera sistemàtica per:

  • Ajudar professionals i pacients a prendre decisions sobre l'atenció sanitària més apropiada.
  • Seleccionar les opcions diagnòstiques o terapèutiques més adequades a l'hora d'abordar un problema de salut o una condició clínica específica.

A continuació us relacionem les guies de pràctica clínica publicades per l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya.