• Imprimeix

Sobre l'AQuAS

L'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) és una entitat de dret públic adscrita al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que actua al servei de les polítiques públiques i està sotmesa a l'ordenament jurídic privat.

L'AQuAS té la missió de generar coneixement rellevant mitjançant l'avaluació i l'anàlisi de dades per a la presa de decisions amb la finalitat de contribuir a la millora de la salut de la ciutadania i la sostenibilitat del sistema de salut de Catalunya. 

La missió de l'AQuAS es materialitza en diversos àmbits d'actuació recollits en el seu Pla estratègic 2017-2020 com són: 

  • Avaluació de tecnologies i qualitat
  • Observatori del Sistema de Salut
  • Analítica de dades
  • Recerca en salut
  • Innovació en salut
  • Atenció centrada en les persones
  • Projectes internacionals