• Imprimeix

Antecedents

Malgrat la creació recent de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQuAS), la seva història com a instrument al servei del sistema sanitari de Catalunya s'estén més de dues dècades abans.

L'any 1991 el llavors Departament de Sanitat i Seguretat Social va crear l'Oficina Tècnica d'Avaluació de Tecnologia Mèdica (OTATM) que succeïa una unitat anterior anomenada Programa d’Alta Tecnologia

Des d'aleshores l'Agència ha viscut diverses etapes que han significat canvis de noms, modificacions d'estatuts i ampliació de competències en camps com la recerca, les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC), la funció d'Observatori o la innovació.

Si voleu conèixer amb profunditat la trajectòria de l'Agència durant aquests anys podeu consultar les memòries anuals que es troben disponibles en format digital des de l'any 1998.

Data d'actualització:  08.08.2013

Informació relacionada