• Imprimeix

Organigrama

L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) està dirigida pel senyor César Velasco Muñoz i desenvolupa les funcions següents:

a) Definir, impulsar i desplegar l'estratègia del sistema d'informació del sistema de salut de responsabilitat pública.
b) Mesurar, avaluar i difondre de manera pública i transparent els resultats globals assolits en salut i en l'àmbit de l'assistència sanitària pels diferents agents que integren el sistema de salut
c) Establir i gestionar un sistema d'informació integrat sobre els professionals que desenvolupen la seva activitat a Catalunya
d) Impulsar i promoure l'estratègia d'innovació en salut
e) Dissenyar, aprovar, posar en pràctica i supervisar les accions relatives a la seguretat de la informació 
f) Cooperar amb organismes homònims d'altres comunitats autònomes, d'àmbit estatal, europeu i internacional
g) Desenvolupar tasques de recerca en l'àmbit de les seves funcions
h) Exercir totes les activitats que siguin necessàries per al compliment dels seus objectius.

Més informació

Data d'actualització:  07.11.2018