• Imprimeix

Xarxes de col·laboració

L'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) ha tingut des de la seva fundació una forta vocació de col·laboració amb experts i organitzacions tant de l'àmbit català, estatal com internacional.

D'aquesta manera es pretenen assolir els objectius de:

  • Participar i incidir en reptes complexos de caràcter local i/o global.
  • Integrar excel·lència, talent, ciència i tecnologia amb la cooperació amb múltiples i diversos agents d'altres entorns.
  • Aportar i adquirir capacitats i mètodes que beneficien tant els nostres professionals com el propi sistema de salut.
  • Treballar localment i globalment formant nodes i xarxes d'alt valor afegit.

 

Actualment l'Agència és membre corporatiu d'organismes internacionals que són referents en àmbits com l'avaluació i l'evidència científica: