• Print

Where we are

Mapa

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)
Agency for Health Quality and Assessment of Catalonia

Carrer de Roc Boronat, 81-95 (edifici Salvany)
08005 Barcelona - Spain
Tel. +34 935 513 888
Fax. +34 935 517 510
a/e: direccio.aquas@gencat.cat
http://aquas.gencat.cat/en/index.html

Update:  10.01.2014